پریسا حیدری – نهالکاری همگانی با عنوان نهضت سبز عنوان طرحی است که تلاش دارد، با هدف ترویج فرهنگ حفظ، احیا و صیانت از درخت راه را برای ساختن آینده ای سبز امیدوار سازد. این طرح با شعار «نهال‌کاری همگانی برای ایرانی سرسبز» همزمان با سراسر کشور۱۴ آذر در زنجان […]

محسن احدی – کشاورزی به عنوان یکی از صنایع زیربنایی است و بسیاری از کشورها به برخی از محصولات این صنعت از جمله گندم، به ‌عنوان کالایی استراتژیک نگاه می‌کنند. از همین رو کشورها با توسعه کشاورزی و دامپروری تلاش می کنند، خود را از واردات خلاص کرده و یا […]

*سمانه شاه محمدیان – توسعه فرایند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی است. توسعه به مثابه نهالی است که باید غرص شود و با مراقبت و مواظبت رشد کرده، بالنده شده تا به ثمر بنشیند. آنچه در این فرایند نقش آفرینی میکند […]

سعید صالحی – آب شیرین تنها سه درصد از کل منابع آب روی کره زمین را تشکیل می‌دهد که بیش از نیمی از آن در یخچال‌های کوهستانی و قطبی ذخیره شده‌اند. با این وجود، در سراسر جهان، بسیاری آب شیرین را به راحتی هدر می‌دهند. بر اساس اعلام سازمان ملل […]

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس